Adatkezelés

Tisztelt Pénztártagunk, Tisztelt Ügyfelünk!

A Pannónia Nyugdíjpénztár mint Magyarország egyik legnagyobb súlyú önkéntes nyugdíjpénztára elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a a személyes adatok, a pénztártitok valamint az értékpapírtitok megőrzését, védelmét.

A Pannónia Nyugdíjpénztár által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a pénztári szolgáltatások nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatások nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat, az érintett és a Pannónia Nyugdíjpénztár közötti – bármilyen csatornán történő – kommunikáció adatait.

A Pannónia Nyugdíjpénztár pénztártagjai, egyéb természetes személy ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, a pénztártagok nála vezetett egyéni nyugdíjszámláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást pénztártitokként kezel.

Az Európai Unió által elfogadott, 2018. május 25-től Magyarországon is kötelező érvényű Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében változások léptek életbe, amelyek a pénztártagjaink személyes adatainak még szélesebb körű védelmét szolgálják.

Adatkezelési Tájékoztató Pénztártagjainknak, Ügyfeleinknek

Az új rendeletnek megfelelően továbbra is biztosítjuk tagjaink, ügyfeleink személyes adatainak biztonságos, jogszabályszerű kezelését. A test.pannonianyp.hu honlapon megtalálható mindenkor aktuális Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmazza, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár mely adatait, milyen célra, milyen jogalapon kezeli és mennyi ideig őrzi meg.

A tájékoztató fontos információkat tartalmaz személyes adatai kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos Önt megillető jogokról.

Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár egyéb tájékoztatási és marketing célú adatkezeléshez

Azok számára, akik hozzájárulnak személyes adataik marketing és egyéb tájékoztatási céllal történő felhasználásához a „Pannónia Nyugdíjpénztár egyéb tájékoztatási és marketing célú Adatkezelési Tájékoztató” dokumentuma szolgál bővebb információval, adataik kezelését, valamint az adatkezelés körülményeit illetően.

Adatkezelési Nyilatkozat Munkáltatói Partnereinknek

A munkáltatói tagok részére szóló Adatkezelői Nyilatkozatunk tartalmazza a munkáltatói tagi szerződés keretében teljesített munkáltatói hozzájárulás nyújtásával összefüggő adatkezelési nyilatkozatunkat.