Dimenziós tagoknak

Tájékoztató a Dimenzió Biztosítóból
2021. október 1-jén állományátruházással érkező tagok részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület HNY – „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás” tőkegyűjtő (nem járadékos szakaszban lévő) biztosítási szerződésállományát 2021. október 1-jei napon átvette.1 Az átvétellel mintegy 8 ezer ügyfél és 27 milliárd forint összegű egyéni megtakarítás került a Pannóniába.

Az érkező tagokat úgy kell tekinteni, mintha más pénztárból átlépő pénztártagok lennének. A tagoknak a törvény által jön létre a Pannóniában az önkéntes nyugdíjpénztári tagságuk.

A Dimenziónál kötött biztosítási szerződések megszűntek, a Pannóniában önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszony jött létre.

Új tagjainknak a pannóniás tagság létrejöttével kapcsolatban nincs teendőjük!
A Pannónia Nyugdíjpénztár levélben nyújt részletes tájékoztatást az új pénztártagjai számára október közepén.

Javasoljuk, hogy a www.pannonianyp.hu internetes oldalunkon kövesse a pénztári eseményeket, amelyek között kiemelten, külön „Dimenziós tagoknak” menüben kezeljük a HNY biztosítási állományátruházás eseményeit és a felmerülő kérdéseket – ezek közvetlenül Önt is érintik!

További kérdés esetén érdeklődjön a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán a +36 1 478 4000 vagy a Dimenziós tagok részére dedikált +36 1 610 5340 telefonszámon. A Pénztár személyes ügyfélszolgálata a 1068 Budapest, Benczúr utca 11. szám alatt található.

1 Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-126/2021. számú engedélyező határozata alapján

Az átvétellel kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok

Mikor adja át a Dimenzió a tag számláján lévő egyenleget?
A számlaegyenlegek átadása két lépcsőben történik: 2021. október 1-jén átadásra került a 2021. szeptember 16-ai könyvelési állapot szerinti egyenleg, majd legkésőbb 100 napon belül történik a végleges elszámolás.

Ad-e a Dimenzió időarányos technikai hozamot 2021. évre?
Igen, ad. Ennek átutalása a Pannóniába a második lépcsőben történik.

Van-e technikai hozam a Pannóniában?
Az önkéntes nyugdíjpénztárakban nem létezik technikai hozam, az egyéni számlák a befektetéseken elért nettó hozamot már tartalmazzák (napi értékelés). A Pannónia Nyugdíjpénztár hozamai az elmúlt 15 évben átlagosan 4,45 – 6,47 % között vannak portfóliótól függően.

Milyen portfólióba kerül a dimenzióból érkező tagok vagyona?
A Pannónia külön portfóliót hozott létre a volt dimenziós tagok vagyonának befektetésére. A portfólió befektetési politikája hasonló a dimenzióban folytatott befektetési politikához, kockázati szintje az alacsony (Klasszikus portfólió) és a közepes (Kiegyensúlyozott portfólió) között helyezkedik el.

Választható-e más portfólió és mikor?
A Dimenzió portfólió helyett választható más portfólió, amelyre legkorábban 2021. november 22. napjától lesz lehetőség.

Megszűnő szerződés – új szerződés
Az átadással a Dimenzióval korábban kötött HNY biztosítási szerződés megszűnik, a Pannóniában önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszony kezdődik.

Várakozási idő kezdete
A várakozási idő folyamatos, a Dimenzióba történt belépéstől (HNY szerződés kezdete) számítódik.

Költségmentes átvétel
Az állományátruházás sem a Dimenzió sem a Pannónia oldalán nem eredményez tagra terhelt költséget.

Kedvezményezettek jelölése
A dimenziós kedvezményezett jelöléseket a Pannónia nem vehette át, a Pannóniában célszerű és javasolt új kedvezményezett(ek)et jelölni.

Ügyfél-átvilágítás
A dimenziós ügyfél-átvilágítási eredményeket a Pannónia nem vehette át, a Pannóniában legkésőbb az első kifizetés igénylésekor át kell esni az ügyfél-átvilágításon. A Pannóniában ez korszerű módszerrel, egy laptop mellől videón keresztül is megoldható.

A Pannónia értesítő csomagot küld
A Pannónia 2021. október közepén tájékoztató csomagot küld az átvett tagoknak, amelynek tartalma: nyugdíjpénztári tagsági igazolás, az új tagi azonosító, az átvett egyenlegről szóló igazolás, az Alapszabály és  tájékoztatás a Dimenzió portfólió befektetési politikájáról és egyéb hasznos információkról.

A pannóniás tagsági azonosító
A pannóniás tagsági azonosító az ügyintézéseket megkönnyíti, de a személyes adatok megadásával is lehet ügyet intézni. Tehát a pannóniás tagsági azonosító ismerete nélkül is lehet telefonon, személyesen vagy postai úton ügyet intézni.

Hogyan és mikortól történhet tagdíjbefizetés a Pannóniába?
2021. október 1. napjától kezdődően bármikor történhet egyénileg tagdíjbefizetés a Pannóniába

Banki utalás: 10918001-00000129-0583100 számlaszámra vagy a tagdij@pannonianyp.hu másodlagos azonosítóra. A közlemény rovatba az adóazonosító jelet kell feltünteti.

Bankkártyás befizetés: A honlapunkon várhatóan 2021. október 5-étől lesz elérhető a dimenziós tagjaink számára.

Postai csekk: a pannóniás tagsági azonosító ismeretében lehet igényelni az ügyfélszolgálattól.

Mekkora a fizetendő tagdíj?
A fizetendő minimális tagdíj 4.000 Ft/hó. Ettől magasabb összeg bármikor teljesíthető, külön jelzés, nyilatkozat nélkül.

Munkáltató hogyan fizethet tagdíjhozzájárulást a Pannóniába?
A dimenziós pénztártag munkáltatójának a Pannóniával szerződést kell kötnie az utaláshoz. Kérjük jelezze munkáltatójának, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pannónia Nyugdíjpénztárral. (A Magyar Telekom Nyrt. és a Pénztár már kapcsolatban van egymással.)

Mi történik a Dimenzióban 2021. szeptember 14-e után leadott, de a Dimenzió által már nem teljesített kifizetési kérelmekkel?
A Pannónia ezen kérelmeket átveszi a Dimenziótól és a kifizetést haladéktalanul teljesíti. A kifizetés feltétele azonban a Pannóniánál történő ügyfél-átvilágítási eljárás lebonyolítása.

Hogyan történhet kifizetési igénybejelentés a Pannóniában?
2021. október 1-jétől a kifizetési kérelmek benyújtása a Pannónia honlapján elérhető nyomtatványok felhasználásával lehetséges. A dimenziós nyomtatványok a Pannóniában nem használhatók.

Hogyan nyújtható be kifizetési igény vagy egyéb bejelentés, adatközlés?
Postai úton: Pannónia Nyugdíjpénztár 1441 Budapest Pf. 50.

Személyesen: a Pénztár ügyfélszolgálatán

Elektronikus úton: hiteles elektronikus dokumentumban az epapir@pannonianyp.hu címen. (Hiteles elektronikus dokumentum pl. a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon készített AVDH hitelesítéssel ellátott nyilatkozat, vagy e-személyi igazolvánnyal aláírt nyilatkozat PDF formátumban.)

Személyes digitális fiók útján (Tagi portál): A https://www.pannonianyp.hu/online-hozzaferes-igenylese/ oldalon történő regisztráció jóváhagyását követően

Hogyan végezhető el az ügyfél-átvilágítás?
Az ügyfél-átvilágítás legkényelmesebben a https://www.pannonianyp.hu/ugyfel-atvilagitas-igenylese-magan/ oldalon videós azonosítással intézhető, de lehetőség van személyesen a Pénztár ügyfélszolgálatán vagy az MKB Bank fiókhálózatában is az ügyintézésre.

Részletes információk a https://www.pannonianyp.hu/ugyfel-atvilagitas/ oldalon olvashatók.

 

Budapest, 2021. október 1.